Home

In navolging van elders in ons land is in overleg met meerdere betrokkenen in- en uit de bouwwereld en lokale overheden een platform opgericht in december 1997:

Stichting Bouwsociëteit

Gestart is vanuit de zuid-oost regio van Drenthe met een ledental van ± 40 bedrijven. Inmiddels is het aantal bedrijfsleden op dit moment uitgegroeid tot ± 90 in totaal en met een spreiding over de gehele provincie Drenthe.

Het doel is:
Een netwerk van relaties bieden aan de belangrijkste partijen, die in Drenthe actief betrokken zijn bij planologische bouwontwikkelingen in Drenthe.

Het ledenbestand van onze sociëteit bestaat voornamelijk uit "markt"partijen en gemeentelijke- provinciale functionarissen.

Daartoe organiseert de sociëteit minimaal elke twee maanden een bijeenkomst voor haar leden en gasten, die wordt opgezet rondom een inleider. Deze spreker wordt gevraagd dieper in te gaan op een lokale, regionale of nationale kwestie en soms wordt tevens gevraagd om een bredere algemene (toekomst) visie te geven op het terrein van één der "bloedgroepen" van de sociëteit.

Stichting Bouwsociëteit

Gestart is vanuit de zuid-oost regio van Drenthe met een ledental van ± 40 bedrijven. Inmiddels is het aantal bedrijfsleden op dit moment uitgegroeid tot ± 150 in totaal en met een spreiding over de gehele provincie Drenthe.

Het doel is:
Een netwerk van relaties bieden aan de belangrijkste partijen, die in Drenthe actief betrokken zijn bij planologische bouwontwikkelingen in Drenthe.

Het ledenbestand van onze sociëteit bestaat voornamelijk uit "markt"partijen en gemeentelijke- provinciale functionarissen.

Daartoe organiseert de sociëteit minimaal elke twee maanden een bijeenkomst voor haar leden en gasten, die wordt opgezet rondom een inleider. Deze spreker wordt gevraagd dieper in te gaan op een lokale, regionale of nationale kwestie en soms wordt tevens gevraagd om een bredere algemene (toekomst) visie te geven op het terrein van één der "bloedgroepen" van de sociëteit.