"Van zandwinning naar recreatieve hotspot" 13-06-2022 13-06-2022

Terug

Als gastspreker voor deze avond hadden we de heer Bert Zuidema,
directeur Zuidema Groep uit Hoogeveen.

Deze keer vond de bijeenkomst plaats in Paviljoen Nijstad in Hoogeveen.

Na de opening door Voorzitter Jaap Boekholt met een aantal huishoudelijke mededelingen ( onder andere over de studiereis naar Berlijn van 7-10 oktober 2022)  neemt Bert Zuidema van Zuidema Groep uit Hoogeveen de druk bezochte ledenbijeenkomst van de Bouwsociëteit mee in de ontwikkeling van het gebied met als thema: "Van zandwinning naar recreatieve hotspot".

Hij vertelt de aanwezigen dat de eerste gedachten hierover in 2013 zijn ontstaan en dat de ontwikkeling en aanleg tot 2019 heeft geduurd voordat de opening kon plaatsvinden. Het streven is erop gericht om in 2024 het gehele gebied van 50 ha te hebben ingericht. 

Het gebied is in ontwikkeling gekomen door de zandwinning van de Amsterdamse Aannemers Maatschappij (AAM) die de zandwinning had verzorgd voor de aanleg van de de A28/A37.  Deze zandwinning is in 2004 gestopt en daarna heeft LTO vastgoed het gebied op de markt gebracht. De eigenaar boeren zagen geen kans om dit gebied verder te exploiteren. In de advertentie werd het aangeboden als een waterrijk gebied. Samen met zijn vrouw heeft hij het daarna verworven en werd hij eigenaar van een zandwinplas van 19 ha en 7 ha oevers. Het water was in het midden van de plas 30 meter diep. Met nog extra grondaankoop werd het gebied 33 ha groot.

Als aannemer/ondernemer moest hij het daarna gaan ontwikkelen. Hij kon op dat moment niet worden beschouwd als een materie deskundige, maar met gezond verstand en enige civieltechnische kennis kom je al een heel eind. De gemeente Hoogeveen was al direct enthousiast over het plan, maar er werden wel de nodige risico’s benoemd.

De provincie Drenthe vond dat aan het zwemwater-protocol moest worden voldaan en het wonen in het buitengebied was ook geen vanzelfsprekendheid. De gemeente Hoogeveen moest een MER procedure volgen en het waterschap had zorgen over de waterhuishouding. De RUD en de VRD brachten het risico en de daaruit voortkomende belemmeringen van een grote gastransportleiding in en er is een waterzuiveringsinstallatie met de geurproblematiek in de directe nabijheid.

Om dat allemaal onder schot te krijgen resulteerde dat in een boekwerk van 623 pagina’s met betrekking tot het te maken bestemmingsplan. Er zijn een aantal voorlichtingsavonden georganiseerd, de gemeente Hoogeveen dacht goed mee en faciliteerde daar waar nodig en er werden uiteindelijk geen bezwaren ingediend die leiden tot een procedure tot aan de Raad van State.  Iedereen kwam in de goede stand en daardoor kunnen er 14 permanente woningen worden gebouwd in dit recreatieve gebied, waarvan er al 11 zijn opgeleverd. Er is een prachtige restauratieve voorziening gebouwd waar het vanwege de ligging en de kwaliteit heerlijk toeven is. De opening/oplevering heeft in april 2019 plaats gehad. 

Er is /wordt een hotel langs de snelweg gebouwd met 49 kamers die door Roompot worden geëxploiteerd in het hogere segment en er komt een vakantiepark met 84 woningen, waarvan een aantal drijvende woningen.

In het kader van de recreatie heeft de Duikschool Nijstad, de Beachclub Nijstad en de Surfschool Nijstad hier de thuisbasis. Nadat de heer Zuidema een aantal vragen heeft beantwoord wordt hij bedankt door de voorzitter met de gebruikelijke attentie en kan er door de deelnemers worden genoten van een heerlijk buffet. 

© Albert Smit