"De actualiteit van de woningmarkt" 10-02-2020

Terug

Spreker de heer Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse coöperatieve Vereniging van Makelaars en taxateurs in onroerende goederen (NVM) vond eenvolle zaal onder zijn gehoor.Na de opening door de heer Harry Nanninga, bestuurslid van de Bouw sociëteit, heeft de heer Hoes eerst een uiteenzetting gegeven van het ontstaan van de NVM, waarbij hij terugging tot 1284. In 1984 werd de NVM uiteindelijk opgericht uit een samensmelting van NVA, opgericht in 1877 en NBM, opgericht in 1900. Vervolgens stond hij stil bij visie en structuur van NVM. Er zijn 3 vakgroepen, wonen, business en A&LV; en de vakgroep wonen kent 27 afdelingen en de vakgroep business 6 regio’s. Bij NVM vormt Funda BV een zeer belangrijk onderdeel. De voorzitter van  NVM vormt samen met de vakgroep-voorzitters en de penningmeester het algemeen bestuur.

 Een forse prijsstijging te constateren een krapte-indicator van 2,7 en Meppel en Hoogeveen 4,3 en 4,1 minder krap is maar nog wel verkopersmarkten. De prijsontwikkeling is met Meppel 11,4% Emmen/Coevorden 13,4%  en Hoogeveen 13,7% in Zuid-Drenthe aan de hoge kant en boven het landelijk gemiddelde. In Assen is deze 6,6% en dus minder sterk ten opzichte van de zuidelijke regio. In Assen vond echter in 2018 een forse prijsstijging te constateren.

De verkooptijd van woningen ligt in Assen, Emmen/Coevorden en Hoogeveen rond het landelijk gemiddelde (37 dagen). In Meppel ligt deze hoger. Het aantal transacties is in Drenthe harder gestegen dan het landelijk gemiddelde. In Hoogeveen is het vergelijkbaar met Nederland ((117%) en in de andere regio’s rond de 150%.

De focus bij verkoop ligt sinds enkele jaren op duurzaamheid en betaalbaarheid, waarbij bij een gezin met een modaal inkomen gedacht moet worden aan woningen van gemiddeld265.000 Euro. In de huur is sterke behoefte aan huurwoningen in het middensegment met een huurprijs tussen de 800 en 1200 Euro. Er wordt op dit moment gesproken over woningnood en een wooncrisis die naoorlogse taferelen aanneemt. Samen met NVM zijn er door BZK regionale regisseurs aangesteld die een aanjaagfunctie moeten vervullen. Als dat geen oplossing biedt zal de minister van BZK een aanwijzing overwegen.