"Didam-arrest; hoe werkt het in de praktijk? " 13-02-2023

Terug

Als gastpreker voor deze avond hadden we de heer

Daan Pinxter, advocaat bij AKD Benelux Lawyers.

De heer Jaap Boekholt, voorzitter van de Bouw Sociëteit opent de bijeenkomst om 18.00 uur en doet mededeling van twee nieuwe leden bij de Sociëteit, te weten de heer Ben Kruseman van BeKruDo, ZZPér die zich vooral inspant om circulair bouwen te stimuleren en de heer Theo Koops van De ontwikkelaarVan B.V. Vervolgens meldt de heer voorzitter dat het bestuur heeft besloten de contributie voor 2023 te verhogen naar € 250,-- excl. BTW. De aanwezigen hebben daartegen geen bezwaar. Vervolgens deelt de heer Boekholt mede dat de Bouw Sociëteit op 8 april aanstaande 25 jaar bestaat, hetgeen een reden is voor een feestelijke bijeenkomst. Het bestuur zal zich buigen over de invulling van die festiviteit met een activiteit/feest voor de zomervakantie. Daarna introduceert hij de heer mr. Daan Pinxter. Hij legt uit dat de Bouw Sociëteit wordt gevormd door vastgoedpartijen, makelaars ondernemers uit de bouwsector en ZZPérs, gelieerd aan de bouwsector.


De heer Pinxter bedankt voor de uitnodiging om een inleiding te mogen houden over het Didam-arrest. Hij geeft voor mogelijke vervolgvragen zijn telefoonnummer prijs: 088 2535105 of 06 53493124. 

Het Didam-arrest van de Hoge Raad stamt uit november 2021 en kwam tot stand toen de hoge Raad een afwijzende uitspraak deed over de 1 op 1 verkoop van grond in het dorp Didam door de gemeente Montferland aan een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar zou naar de wens van de gemeente het centrum van Didam herinrichten en een vestiging van een supermarktketen plaatsen in het oude gemeentehuis van Didam. Dit werd aangevochten door een franchisenemer van een andere supermarktketen.


De Hoge Raad gaf deze eiser gelijk ten aanzien van de klacht dat de gemeente het gelijkheidsbeginsel had geschonden door anderen geen mededingingsruimte te bieden. Dit gelijkheidsbeginsel is onderdeel van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waardoor de overheid meer verantwoordelijkheid draagt dan een gewoon verkopende partij. Het Didam arrest heeft veel onzekerheid gegeven in de bouwwereld. Jarenlang was het niet ongebruikelijk dat de overheid 1 op 1 grond verkocht aan een partij waarmee de verstandhouding goed was. Vanaf het Didam-arrest kan dat niet langer. De heer Pinxter laat met een presentatie (bijgevoegd) zien waar de overheid zich vanaf dat moment aan moet houden. Essentieel in het proces van aanbesteding ca. is de noodzakelijke transparantie. Publicatie van voornemens met toelichting omtrent procedure en voorwaarden zijn sleutelwoorden in het aanbestedingsproces. Iedereen moet gelijke kansen krijgen, hetgeen iets anders is dan gelijke kansen hebben. Deze uitgangspunten zijn zowel in het publiekrecht als het privaatrecht van toepassing.


Na zijn inleiding volgend nog enkele vragen uit de zaal naar mogelijk geitenpaadjes. De tijd is evenwel tekort om specifieke casussen uit de diepen. De heer Pinxter zegt graag bereid te zijn mogelijke vragen of vraagstukken bilateraal te bespreken.

De voorzitter bedankt de heer Pinxter met de gebruikelijke attentie en nodigt de leden daarna uit voor het buffet.