Donateur worden?

Terug

Zie onderstaande gegevens om donateur te worden van de Stichting Bouwsociëteit Drenthe.U kunt donateur worden indien u een leidinggevende positie heeft bij de volgende beroepsgroepen:

-    Architecten
-    Aannemers B & U
-    Constructiebureaus
-    Notariskantoren
-    Advocatenkantoren
-    Makelaars
-    Woningbouwstichtingen
-    Stedenbouwkundigenbureaus
-    Projectontwikkelaars
-    Gemeenten en Provincie
-    Adviesbureaus
-    Corporaties

U kunt zich aanmelden door het invullen van het onderstaand formulier. Tijdens de eerstkomende bestuursvergadering zal uw aanvraag in behandeling worden genomen. U krijgt daarna zo spoedig mogelijk bericht of en wel of niet als donateur in aanmerking komt.

De contributie is op jaarbasis en bedraagt euro 250,-- excl. BTW. Het donateurschap loopt per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Beëindiging donateurschap dient te geschieden voor het einde van het kalenderjaar.

Speciaal donateurstarief ZZP-ers: Indien u met een kopie van inschrijving bij de KvK uw ZZP-schap kunt aantonen, geldt een speciaal donateurstarief van euro 125,-- excl. BTW, echter dan bent u niet meer geoorloofd om een introduce gratis mee te nemen.

Elke donateur mag per bijeenkomst een introduce meenemen, met uitzondering van donateurs welke gebruik maken van het speciale ZZP-tarief. Mocht u voornemens zijn meer dan een introduce in te schrijven voor een bijeenkomst, dan brengen wij u euro 25,-- cateringkosten in rekening. Uiteraard is natuurlijk iedereen van harte welkom.

Terug