Expertteam Versnellen - Watertorenberaad 12-06-2017

Terug

Gastsprekers voor deze bijeenkomst waren Antoinette van Heijningen en Ewoud Dekker.Deze keer kregen de aanwezige donateurs een inleiding van Antoinette van Heijniningen en Ewoud Dekker, beiden werkzaam voor het "Watertorenberaad", een initiatief van Bouwend Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het "Watertorenberaad" is ontstaan in de tijd dat veel vastgoedprojecten stranden of niet op gang kwamen.

Antoinette gaf op een geheel eigen wijze haar ervaring weer die ze hadden opgedaan binnen de verschillende projecten waaraan ze had mogen werken.

Om u daarvan een goed beeld te kunnen weergeven hebben we onderstaand haar presentatie toegevoegd.

Presentatie "Watertorenberaad"

Na de inleiding was er gelegenheid tot vragen stellen, maar gelet op de tijd, een druk gebarende gastheer, verleidelijke geuren uit de keuken, wist onze voorzitter, na het bedanken en uitreiken van het "Drentse Mandje" op een vloeiende manier overgang te vinden naar het buffet. Onze gastheer nodigde ons uit voor een stamppotbuffet :) , iets waar je in deze tijd van het jaar niet snel aan zal denken maar zo als onze gastheer vertelde: "het doet je de zomer snel vergeten ! ".

Een ieder van u een goed zomer toegewenst en wellicht tot ziens op onze volgende bijeenkomst op 4 september in Assen !

Met vriendelijke groet,

Yde Huizinga
secretaris