"Meppel, stabiele groeigemeente " 12-02-2018

Terug

De eerste bijeenkomst van 2018 vond plaats op onze vertrouwde plek in Westerbork.Op uitnodiging van de Bouwsociëteit Drenthe kwam de nieuwe burgemeester van de gemeente Meppel, de heer Richard Korteland, vertellen over Meppel en zijn rol als burgemeester.

Richard Korteland trad in september 2016 aan als jongste burgemeester van Drenthe. Met zijn roots in
Papendrecht betekende dit een verhuizing naar Meppel en het loslaten van zijn vertrouwde omgeving.

Over zijn eigen rol zegt hij een "verbinder" te willen zijn. De gemeente Meppel heeft jarenlang een houding gehad van "wij kunnen het zelf wel", terwijl de visie en ambitie van Richard meer gericht is om samen te werken. De krachten te bundelen en niet alleen op bestuurlijk, maar ook op provinciaal niveau, vanuit een
positieve grondhouding problemen aan te pakken.

Meppel is een stabiele groeigemeente, met kansen voor woningbouw, nieuwe bedrijven en ook een regionale containerhaven. De samenwerking met de stad Zwolle, maar ook Kampen en Dronten maken dit deel van
Nederland tot een interessante woon en werkplek.

Al met al een presentatie van een bevlogen burgemeester, die zijn heeft om Meppel mee te laten profiteren van de groeikansen die er zijn.

Yde Huizinga