"Ruimte voor de regio" 09-09-2019

Terug

Gastspreker voor deze avond was mevrouw Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning van de Provincie DrentheIn een informele sfeer wist mevrouw Jetta Klijnsma de aanwezigen te boeien en gelijktijdig te informeren over de rol van het provincie bestuur. Verheugd en complimenteus gaf ze aan hoe belangrijk het bestaan van bijvoorbeeld de Bouwsociëteit Drenthe is.

Graag pakt ze in haar rol als, zoals ze dat zelf noemt, een verbinder en plakselpot.

Vanuit haar rol schets de stand van zaken op de vele actuele onderwerpen.

- De landelijke tafel asielopvang uit de COA waaraan ze deelneemt licht ze toe. De specifieke kwaliteiten die statushouders hebben kan meer mee worden gedaan.

- De 4 waterschappen waar de Provincie mee heeft te maken. Complex en belangrijk.

- De actuele zaken omtrent PAS.

- Vanuit de zaal komt de vraag of het landschap nu op slot gaat. Graag ontwikkelen en investeren maar wel met een goede ruimtelijke inbedding, zo geeft ze aan.

- Andere landbouw kan ook nog een oplossing zijn, zo komt naar voren.

De aanwezigen waren duidelijk onder de indruk van het boeiende verhaal van Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning van de Provincie Drenthe.

Klaas Graveland