"Stagnatie in de bouwkolom - Stiksstof " 11-11-2019

Terug


Forumdiscussie met:

-   Elles Dost, directeur-bestuurder woningbouwcorporatie Actium
-   Stefan Fieten , directeur Bemog Projectontwikkeling B.V.
-   Jisse Otter, wethouder gemeente Emmen - Wonen en Bouwen
-   Peter van Dijk kon wegens omstandigheden helaas niet aanwezig zijn.
     Gelukkig was Eric Buursema, directeur Bouwbedrijf Buursema
     bereidwillig de honneurs waar te nemen


     

De Forumleden zijn unaniem van oordeel dat Den Haag ( het Kabinet) maatwerk moet leveren als oplossing voor het PAS en PFAS probleem. In het PFAS dossier is de RUD veel te regide. Volgens Erik Buursema zit de woningbouw ten gevolge van het PAS vraagstuk in de klem, terwijl er eigenlijk nog 35.000 woningen extra gebouwd zouden moeten worden om aan de vraag te voldoen. Elles Dost geeft aan dat Actium op dit moment de bouw van 300 woningen "on hold" heeft gezet. De wachttijden lopen snel op. De 600 woningen die in Assen gebouwd moeten worden staan onder grote druk. Assen kent 3 natura 2000 gebieden en geeft op dit moment geen vergunningen meer af, terwijl in Oosterwolde Actium geen belemmeringen ondervindt.

Jisse Otter merkt op dat de bouw van woningen in de Delftlanden in Emmen gewoon door kunnen gaan. Alleen bij het Bargerveen dient zich een probleem aan.

Volgens Erik Buursema worden bouwers en boeren verantwoordelijk gesteld om een maatschappelijk probleem op te lossen. Er is te weinig initiatief op provinciaal niveau. Voor 1 december moet er op provinciaal niveau wel iets geregeld worden. Er wordt door de forumleden niet ontkend dat er een groot probleem is en men vraagt zich af hoe de bouwwereld daar doorheen komt. De oplossing moet komen uit wet en bestaande regelgeving.

Stefan Fieten stipt het probleem van de gestegen bouwkosten nog aan. Ook daardoor komt de bouw in de problemen en kunnen aanbestedingen in veel gevallen niet gegund worden. Ook daar moet aandacht voor zijn. Het zou kunnen zijn dat door de stikstofcrisis dit probleem zich zelf oplost doordat de prijzen van bouwstoffen weer naar beneden gaan.

Voorzitter Jaap Boekholt sluit af met een dankwoord en blijk van waardering en brengt ook de mogelijke oplossing van circulair bouwen onder de aandacht van de aanwezigen. Henk ten Oever heeft er voor gezorgd dat er met de aanwezigen in de zaal een geanimeerd gesprek kon plaatsvinden.