"Starters op de woningmarkt staan voor een dichte deur ! De woningmarkt zit gevangen tussen een grote vraag en slinkend aanbod 10-04-2018

Terug

De tweede bijeenkomst van 2018 vond plaats op onze vertrouwde plek in Westerbork.Na een kleine introductie met betrekking tot het thema van de Europese Cultuur Hoofdstad, die Ger Jaarsma als echte Fries natuurlijk even moet delen met de donateurs, gaan we over naar de inleiding op de diverse markten.

De Landelijke NVM kent een aantal vakgroepen en wel de vakgroepen Agrarisch en Landelijk, de vakgroep Business en uiteraard de grootste vakgroep waarin de meeste leden werkzaam zijn, de vakgroep Wonen.

In eerste instantie schetst de voorzitter de landelijke ontwikkelingen en de gespannen marktverhoudingen in sommige delen van Nederland.

Vanuit een landelijke databank, die de NVM hanteert en ook aanvult, kan op eenvoudige wijze de ontwikkeling van bijvoorbeeld de laatste drie maanden en dezelfde periode van vorig jaar naast elkaar leggen en een patroon ontdekken.

Zo is de woningvoorraad niet gegroeid in de laatste jaren. Ook de appartementen voorraad is geslonken; de senioren blijven veelal langer in hun huidige woning vanwege de bekende omgeving en de buurt waarin ze wonen.

Ook de woning voorraad aan de onderkant kent een bijzondere omstandigheid, namelijk dat de goedkope woningen worden gekocht door beleggers, die deze woningen weer inzetten voor de verhuur.

Volgende week worden de kwartaalcijfers gepresenteerd en toch liet de voorzitter een "sneaky preview" zien voor de belangstellenden.

Na een geanimeerde vragenronde sloot de voorzitter van de Bouwsoos de bijeenkomst, met als bekende presentje de "Drentse Mand".


Het bleef tijdens de maaltijd en nog geruime tijd daarna een zinvolle discussie.

© jan meijer