"Waarom de wet private kwaliteitsborging" 08-04-2019

Terug

Gastspreker voor deze avond was de heer Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid VVD.

Voor deze bijeenkomst werd als locatie De Havixhorst in De Wijk gekozen.

Na een introductie van onze gastspreker Daniel Koerhuis door de voorzitter, volgt een uiteenzetting met betrekking tot het onderwerp van gesprek: "Kwaliteitsborging".

Duidelijk is dat er al geruime tijd in de beide kamers wordt nagedacht over een implementatie van dit onderwerp. Uit meerdere richtingen worden voorbeelden aangehaald die niet of nauwelijks het onderwerp raken.

De oproep aan de heer Koerhuis is om het geluid van de vergadering mee ter nemen in de besluitvorming en vormgeving.

Het lijkt op voorhand geen interessant onderwerp, maar gaandeweg ontwikkelde zich een interessante en levendige discussie.

Ter afsluiting wordt op gebruikelijke wijze de inleider bedankt voor zijn aanwezigheid.

Jan Meijer