Wonen en Zorg zoals je het zelf zou willen 12-11-2018

Terug

Gastspreker voor deze bijeenkomst was Anneke Nijhoff,
Conceptontwikkelaar bij FAME Projectontwikkeling.


De bijeenkomst van 12 november werd opnieuw gehouden bij Meursinge, onze thuisbasis in Westerbork.

Anneke Nijhoff hield een betoog over Wonen en Zorg vanuit een nieuw perspectief.

Anneke is haar werkzame leven begonnen in de ouderenzorg, het oude bejaardentehuis zeg maar.

In de loop van haar carrière is Anneke steeds meer gaan inzien dat de manier hoe we met onze ouderen en hun zorg omgaan eigenlijk heel vreemd is.

Vanuit haar functie bij FAME probeert ze iedereen bewuster te maken van hoe ouderen willen wonen en ook hoe we de oude bejaardentehuizen kunnen omvormen naar eigentijdse en passende woningen.

Iedereen in de zaal was het erover eens, dat Anneke een ieder aan het denken heeft gezet hoe wij dat zelf in de toekomst zouden willen.

Aansluitend aan het officiële gedeelte werd er genoten van een warm herfstbuffet.

Hartelijk groet,

Yde Huizinga, secretaris